Pendaftaran
Akaun
Taobao

Pendaftaran
Alamat
Penghantaran
Barang

Teknik Carian
Barang
Menggunakan
Kata Kunci

Teknik Carian
Barang
Menggunakan
Gambar

Teknik
Berhubung
Dengan Seller

Pembelian Barang Secara
'Direct Delivery'

Pembelian Barang Melalui
'Official warehouse'
Taobao

Cara Melihat Perjalanan Barang &
Pembayaran Penghantaran Dari Warehouse Ke Malaysia